10 January 2015

Din l-Art Ħelwa is thrilled that a victory for the democratic process has been struck today with  the decision by the Constitutional Court that is to allow the referendum against spring hunting to take place later this year. The right to allow this ignoble and outdated practice will no longer be in the hands of our politicians who have been held to ransom by pro hunting lobbies for decades. The people can now decide to put an end to the killing of birds for sport when they are on their way to their breeding grounds.

Din l-Art Ħelwa worked very hard as part of the Coalition to gather a great number of the signed petitions that made this court decision possible. The Organisation will continue to campaign to ensure there will be a great turnout of the electorate when the referendum takes place and a YES Vote in favour of eradicating spring hunting once and for all.

Id-deċisjoni dwar il-Kaċċa fir-Rebbieħa ma tibqax f’idejn il politiċi

Dikjarazzjoni ta’ Din l-Art Ħelwa min Simone Mizzi President eżekuttif.

Illum, L-Assoċjazzjoni Din l-Art Ħelwa ferħet bil-vitorja tal-proċess demokaritiku li ntrebaħ bid-deċizjoni tal-Qorti Kostituzzjonali li  ddeċidiet favur li jsir referendum kontra l-kaċċa fir-Rebbieha, is-sengħa d-dieħla. Issa d-dritt li jingħata permess għal dan lis-sport antikwat u faħxi mhux ser jibqa’ f’idejn il-politiċi li ilhom is-snin taħt ir-rikatt tal-lobby tal-kaċċaturi.  Issa jiddeċidi l-poplu jekk hu seww li jinqatlu għexieren ta’ għasafar sempliċiment għal pjaċir sportif meta’ dawn jkunu f’trieqthom lejn fejn jmorru biex jfaqqsu.

L-Assoċjazzopni Din l-Art Ħelwa ħadmet kemm felħet mal-koalizzjoni sabiex nġabru eluf ta’ firem fil-petizzjoni li wasslet għal din id-deċizjoni tal-Qorti.  Għalekk l-Organizzazjoni b’ħsiebha tkompli l-kampanja sabiex tħajjar l-elettorat biex joħroġ b’ħġarhu meta’ jsir ir-referendum u jivvota IVA ghat-tneħħija għal kollox tal-kaċċa fir-Rebbieħa, darba għal dejjem.